Szanowni Państwo,

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Direkt Outlet Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Malanowie,ul. Kaliska 45, 62-709 Malanów. Z inspektorem danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: biuro@direkt-outlet.pl. Podane dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury VAT i jej archiwizacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

Państwa dane mogą być przekazane podwykonawcą, czyli podmiotą, z których administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, w szczególności dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany ustawą o rachunkowości. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest wymagane ustawą o podatku od towarów i usług.